با شیشه های شکسته ماشین آلات و تجهیزات سنگ و سرامیک

منزل مشروع