بهم زدن با دانه های خیلی ریز آسیاب کارخانه سازنده کاربید

منزل مشروع