نوع سر کوتاه سنگ شکن مخروطی چگونه می گویند به زبان انگلیسی

منزل مشروع